با تدریس دکتر حسن میانداری

نسبت اخلاق و زیست شناسی در فلسفه ارسطو

نوشته شده در تاریخ ۲۰:۲۱:۳۵ ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ و در حوزه های اخبار کلاس های آزاد - ۰ نظر
نسبت اخلاق و زیست شناسی در فلسفه ارسطو

.

.