آگهی جذب نیروی قرارداد کار معین

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
آگهی جذب نیروی قرارداد کار معین
جذب یک نفر نیروی قرارداد کار معین در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در نظر دارد براساس مجوز هیأت امناء از میان افراد واجد شرایط نسبت به جذب یک نفر نیروی انسانی (غیر هیأت علمی) بر اساس مصاحبه حضوری اقدام نماید.

یادآور می شود آخرین تاریخ ثبت نام 30 دیماه سال جاری است و به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

متقاضیان محترم می تواند از اینجـــــا ثبت نام نمایند.

http://www.irip.ac.ir/u/12B