گروه فلسفة اسلامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌کند:

اطلاعیه برگزاری نشست تخصصی فلسفه اسلامی توسط دکتر محمدجواد رضایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، با عنوان « آیا مابعدالطبیعه برهانی است؟»

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۳۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
اطلاعیه برگزاری نشست تخصصی فلسفه اسلامی توسط  دکتر محمدجواد رضایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، با عنوان « آیا مابعدالطبیعه برهانی است؟»
حکمت و فلسفه: اطلاعیه برگزاری نشست تخصصی فلسفه اسلامی توسط دکتر محمدجواد رضایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، با عنوان « آیا مابعدالطبیعه برهانی است؟»

گروه فلسفة اسلامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌کند:
سلسله نشست‌های تخصصی گروه فلسفة اسلامی
ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان فلسفه

(با هماهنگی گروه)

نشست هفتم: آیا مابعدالطبیعه برهانی است؟
با حضور:
دکتر محمدجواد رضایی
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

زمان: روز شنبه 24 آذرماه 1397 ساعت 14:00
مکان: سالن میزگرد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران