صوت درس گفتار دکتر عبدالحسین خسروپناه با عنوان عرفان نظری وعملی، ارائه شده در مدرسه تابستانی حکمت هنر دینی، تابستان ۱۳۹۵

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۳۴:۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
صوت درس گفتار دکتر عبدالحسین خسروپناه  با عنوان عرفان نظری وعملی، ارائه شده در مدرسه تابستانی حکمت هنر دینی، تابستان ۱۳۹۵
.

برای دانلود فایلها می توانید از مستندات سمت چپ استفاده نمائید.