سخنرانی دکتر رضا کوهکن با عنوان

«تشّرف به کیمیا»

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۱۰:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
«تشّرف به کیمیا»
سخنرانی علمی دکتر رضا کوهکن بر اساس کتاب تألیفی خود به زبان فرانسه و با موضوع «تشرف به کیمیا »

در این نشست علمی  که روز سه شنبه 27 بهمن 1394  در پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران برگزار شد.این عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران سخنرانی خود را در جمع استادان و علاقه‌مندان ارائه نمودند.

صوت این جلسه را می‌توانید از منوی سمت چپ گوش کنید و یا برای دانلود از مستندات سمت چپ استقاده نمائید.


متن کامل تر این سخنرانی را می‌توانید از مستندات سمت چپ دانلود نمائید.


آنچه در ادامه می‌خوانید چکیده این سخنرانی است.


چکیده
در باب نگارش تاریخ علوم دوره اسلامی، دو نگاهِ سرحدّی را می‌توان از یکدیگر تفکیک نمود: الف) شیوة حال‌محورِ دانشمند-مورخ و ب) شیوة سنت‌گرایانه که در پی ردیابی اثر امر قدسی در عرصة شناخت طبیعت می‌باشد؛ اما در این میان آنچه مغفول افتاده است تناسب نوع نگاه تاریخ‌نگارانه با موضوع مورد تحقیق و اندیشة عاملان تاریخی است. وانگهی، اگر چه این سخن حقیقت دارد که هر تاریخی تاریخ معاصر است، اما از این امر نمی‌توان و نباید نتیجه گرفت که به عنوان نمونه، تاریخ کیمیا به تاریخ شیمی قابل تقلیل است. در اینجا، با تکیه بر متون کیمیایی دوره اسلامی و بویژه آثار طغرایی اصفهانی که کتاب ما در خصوص «اندیشة کمیایی» اوست، خواهیم کوشید مشخصه‌های کلّی علم کیمیا را به اختصار به مخاطبان معرفی نماییم؛ مشخصه‌هایی که باعث می‌شود که بر این علم، عنوان «علم جامع» اطلاق کنیم. کیمیا دانشی است آزمایشگاهی در باب طبیعت با انواع تدبیرها و فرآیندها، واجد منشأ وحیانی و الهامی، دارای سلسلة الذهب که اگر چه طبق تعریف در پی تبدیل فلزات پست به فلزات عالی است اما این تبدیل را با توجه به یک رکن دیگر این علم که مطابقت عالم صغیر و کبیر است نمی‌توان منفکّ از تبدیل درونی فرد کیمیاگر درنظر گرفت. سرانجام، بر وجه تشرّفی و رمزی این علم انگشت گذاشته خواهد شد.