جلد اول اسلام در سرزمین ایران منتشر شد

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۴۳:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ و در حوزه های اخبارادیان - ۰ نظر
جلد اول اسلام در سرزمین ایران منتشر شد
حکمت و فلسفه: جلد اول «اسلام در سرزمین ایران» با ترجمه دکتر رضا کوهکن منتشر شد.

هانری کربن (1903-1978)، فیلسوف، دین‌پژوه و حکمت‌پژوه فرانسوی، در دهه آخر حیات خویش، آنگاه که پس از یک عمر طلب و کاوش عاشقانه در عرفان و حکمت اسلامی بیش از پیش به پختگی رسیده بود، عصاره‌ای از مهمترین پژوهش‌های خود را در مجموعه‌ای چهار جلدی تحت عنوان En Islam iranien, aspects spirituels et philosophiques  منتشر کرد.

گفتنی است ترجمه جلد دوم این مجموعه را «رضا کوهکن» عضو هیات علمی گروه ادیان و عرفان موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران عهده دار بود که در سال 1391 به چاپ رسید. و اکنون ترجمه مجلد اول نیز به دست این استاد ادیان و عرفان موسسه انجام شده و به طبع نشر رسیده است.

هانری کربن در معرفی این مجموعه چهار جلدی گفته است: « از مجموع هفت دفتر که در چهار مجلد این اثر گردآمده اند، دفتر اول (مجلد اول) حاوی وجوه معنایی امامیه، یعنی شیعه دوازده امامی است. در استخراج این مبانی به سرچشمه آن ها ، یعنی احادیث صادر شده از خود امامان نظر داشته ایم و در عین حال بازتاب و بسط این احادیث را در بزرگ ترین شارحان سخنان ائمه در عصر صفوی نشان داده ایم. در این کتاب شاهد فصول مشترک میان هرمنوتیک معنوی (یعنی تأویل) به کار گرفته شده در تشیع و در مسیحیت و نیز مسائل مشترک در امام شناسی شیعی و مسیح شناسی خواهیم بود.

دفتر دوم (دومین مجلد) تماما به کار عظیم احیاء  توسط سهروردی (قرن ششم هجری)، یعنی احیای یک حکمت نوری اختصاص داردکه می بایست همچنان پژوهش های متعددی به بررسی تطبیقی و مقایسه آن با فلسفه نور قرون وسطایی غرب (فلسفه روبرت گروستست) اختصاص یابد. تمام دفتر سوم (در سومین مجلد) که به روزبهان بقلی شیرازی اختصاص یافته است، به طرح مسائلی منتهی می شود که در حلقه «خاصان محبت» گرد آمده پیرامون دانته و نیز دیگرانی قبل از وی، مطرح بوده است.

دفتر چهارم (در سومین مجلد) به معرفی تنی از چند برجسته ترین چهره های مابعد الطبیعی تشیع و تصوف (سید حمید آملی، علاءالدوله سمنانی) اختصاص دارد. دفتر پنجم (در چهارمین مجلد)، از طریق شناساندن چند شخصیت شامخ، به معرفی مکتب اصفهان می پردازد.

دفتر ششم (در چهارمین مجلد) معنای شیخیه را آشکار می سازد و سرانجام دفتر هفتم (در چهارمین مجلد) به طور کامل به مام دوازدهم به مثابه قطب و نقطه تمرکز شور و اشتیاق شیعی که در اندیشه فتوت یا جوانمردی اوج می گیرد، اختصاص می یابد. در این جا ما خود بخود شاهد مقارناتی میان این سنت یا سنت های شهسواران (شوالیه ها) در غرب و نیز با سنت یوآخیمی ها خواهیم بود».