انتشارات
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ، ۰ نظر

فهرست ترنم حکمت - شماره پنجم ۱۳۹۴

«ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام»

۱۳۹۵/۰۶/۱۴ ، ۰ نظر

دی وی دی درس‌گفتارهای «ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام» در سال ۱۳۹۴ منتشر شد.

« عرفان نظری و عملی»

۱۳۹۵/۰۶/۱۴ ، ۰ نظر

این مجموعه مشتمل بر ۱۶۸ جلسه مباحثِ درآمدی بر عرفان نظری، شرح منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری،شرح تمهید القواعد، و شرح مقدمات قیصری بر فصوص الحکم است.