انتخاب نام دوره نام استاد تاریخ برگزاری ظرفیت کل رزرو شده هزینه
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام غلامحسین ابراهیمی دینانی دوشنبه‌ها ۱۳-۱۲ ۲۰۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ريال
خوانش تأملات دکارت(شعبه قم) مهدی عبداللهی دوشنبه‌ها ۱۸-۲۰ (شعبه قم) ۲۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ريال
مقدمه‌ای بر معرفت‌شناسی محمدرضا اسمخانی چهارشنبه‌ها ۱۵-۱۷ ۵۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ريال
کتاب‌المحبه (از احیاء علوم الدین غزالی) اکبر ثبوت چهارشنبه‌ها ۱۶-۱۸ ۵۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ريال
مسائل اساسی پدیدارشناسی هیدگر پرویز ضیاء شهابی سه‌شنبه‌ها ۱۶-۱۸ ۵۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ريال
شرح اشارات سیدمحمود یوسف‌ثانی سه‌شنبه‌ها ۱۶-۱۸ ۳۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ريال
تاریخ فلسفه (۳): مکتب نوافلاطونی محمدجواد اسماعیلی سه‌شنبه‌ها ۱۵-۱۷ ۳۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ريال
توحید منوچهر صدوقی سها سه‌شنبه‌ها ۱۱-۱۳ ۳۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ريال
معرفت‌شناسی باور دینی غلامحسین جوادپور دوشنبه‌ها ۱۶-۱۸ ۵۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ريال
تفسیر قرآن در حکمت متعالیه سیدمصطفی محقق داماد دوشنبه‌ها ۱۴-۱۶ ۲۰۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ريال
شرح فصوص الحکم غلامرضا اعوانی دوشنبه‌ها ۹-۱۱ ۲۰۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ريال
فلسفه‌ی علوم اجتماعی محمدمهدی هاتف شنبه‌ها ۱۷-۱۹ ۵۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ريال
شرح حکمه الاشراق بابک عالیخانی شنبه ها ۹-۱۲ ۵۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ريال